Left Alışverişe Devam Et
Siparişiniz

Alışveris sepetinizde henüz bir ürün yok.

Ahşap Kullanımı ve Doğa

AHŞAP KULLANIMININ DOĞAYA ETKİLERİ

 

Ahşabın yaşam alanlarında kullanılmasıyla ilgili bir çok fiziksel ve psikolojik faydalardan bahsetmiştik. Kısaca hatırlayacak olursak ahşap:

 

 • Kişinin duygusal durumunda ve kendini ifade etme seviyesinde iyileşmeye
 • Kan basıncında, nabızda ve stres oranında düşüşe
 • Nemin dengelenmesiyle iç mekanda hava kalitesinin artmasına yardımcı oluyordu.

 

Sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra, ahşabın sürdürülebilir kullanımının çevremize pozitif etkisi de büyüktür. Mesela, uzun süreli karbon depolama özelliği, iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük yardımcılardandır. Bu özellikleri farklı açılardan ele alalım.

 

Dünyaya Bir İyilik Yapalım

 

Dünyanın ısısı, sistemimize güneşten gelen enerjinin oranıyla uzaya yansıtılan ve salınan enerji arasındaki dengeye bağlıdır. Doğal sera gazı etkisi gazların atmosferde ısıyı absorb edip tutmasıdır, canlılar için yaşamsal öneme haizdir. Ancak, eğer bu gazların oranı artarsa daha fazla enerji absorb edilir ve dünya ısınır. Şu anda atmosferdeki CO2 ve en önemlisi antropojenik sera gazı endüstri öncesi dönemden %40 daha yüksek ve eğer mevcut enerji kullanımı aynen devam ederse CO2 yayılımı 2035te %20 daha artacak. Devletlerarsı İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) ve diğer otoritelere göre, eğer iklim değişiminin en tehlikeli etkilerinden kaçınmak istiyorsak, bu yayılımı 2020ye kadar önemli derecede azaltılmamız zorunludur.

 

Bunu başarmak için yayılımın sadece azaltılması yetmeyecektir, carbonu absorbe eden ve depolayan ortamların da artırılması gerekmektedir. Fotosentez ile ağaçlar havadan karbonu temizler ve onu depolar. Daha fazla ağaç dikmek daha fazla karbonun absorbe edilmesi demektir. Yaşlı ağaçlar bilinçli bir şekilde hasat edilip yerine yenileri dikildiğinde karbon absorbe edilme süreci aksamadan ve aynı güçlü şekliyle devam edecektir.

 

Karbon Dönüşümü ve Depolanması

 

Ağaçların ve ahşap ürünlerin özgün bir karbon depolamada yetenekleri vardır. Ağaçlar fotosentez ile CO2 alır ve bunu oksijene çevirerek bize verirler. 1 kg kereste üretmek için bir ağaç 1.47 kg CO2 tüketir ve ve 1.07 kg oksijen de atmosfere döndürür.

 

O zaman hiç ağaç kesmeyelim mi? Hayır. Aksine ormanların gençleştirilmesi son derece gereklidir. Zira bir ağacın ya da ormanın yaşlandıkça karbon absorbe etme kapasitesi düşer, büyümesi yavaşlar, organik materyal çürümesi hızlanır ve böylece CO2 salmaya başlar. Ekosistemde karbon depolanması devam etmez. Kısaca, yaşlı ormanlara kıyasla yeni ekilen ormanların karbon absorbe etme kapasiteleri çok daha yüksektir. Mesela, bir fidanlık her bir hektarda yaklaşık olarak 1 ila 10 ton arası karbon depolar ve bu 30 yıl böyle devam eder. Bundan sonra ise karbon depolama kapasitesi düşmeye başlar. Bu sebepten, kesilen ağaçları sürekli yenilemek karbon absorbunun devamını garantiler.

 

Ayrıca, ağaç hasat edildiğinde ve bir ürünün imalatında kullanıldığında, karbon o ürünün içinde depolanmış olarak kalır. Kuru bir ahşabın ağırlığının %50si karbondur. Yani ağacın hasat edilmesi karbonu atmosfere geri döndürmez, bilakis ahşap ürünler karbonun atmosferden temizlenmesinde büyük rol oynarlar.

 

Son olarak, hasat edilen ağaçlar üretimde kullanılması, hayatımızdaki sağlıklı ve çevre dostu ürünlerin artması demektir. Ahşabın daha çok kullanılması, ahşap gibi çevre dostu olmayan, üretiminde çok fazla fosil yakıt harcanan ve yenilebilir olmayan diğer hammaddelerin kullanımının azalması demektir.

 

Yaşam Döngüsü

 

Bir ürünün yaşam döngüsünün değerlendirilmesi, o ürünün hammaddesinin nereden geldiği, nasıl üretildiği, kullanım süresi dolduğunda nasıl yok edileceği ya da tekrar kullanılacağını hesaplamaktır. Kısaca üç aşamadır:

 

 1. Üretim Aşaması: Topraktan çıkarılmasında ya da hasat edilmesinde, üretiminde ve ürüne dönüşeceği yere ulaştırılmasında kullanılan enerji miktarı bu döngünün başlangıcıdır. Enerji ve CO2 gibi kirletici yayılımlar hammaddelere “gömülü” olarak farz edilirler. Dolayısyla, gömülü enerji, söz konusu hammaddenin çıkarılmasından/hasat edilemesinden, işlenmesine ve ürüne dönüşeceği alana ulaşımına dek geçen süreç için gerekli enerjidir ve tüm üretim sürecinde kullanılan enerjinin önemli bir miktarını oluşturur.

 

Her bir hammadde kaynağından çıkarılmalı, işlenmeli ve nihayet üretileceği yere taşınmalıdır, bunun için de enerji kaynakları harcanır ve biyosfere çevreyi kirleten zararlı maddeler yayılır. Tüm bu süreç boyunca harcanan enerji teknolojik gelişim için gereklidir, ancak aynı zamanda biyosferin kalitesini yaşayabilirliğini riske atar, istenmeyen yan etkilere yol açar.

 

Enerji tüketiminin sera gazı salınımına yol açtığı düşünülürse, kullanmayı seçtiğimiz madde ve ürünlerin gerek iklim gerekse dünya ekolojisi üzerinde önemli etkisi olduğu açık. Genel olarak, ne kadar çok gömülü enerji, o kadar çok CO2 yayılımı diyebiliriz. Üretime hazır hale dönüşene dek en az enerji harcanan hammaddelerden biri ahşaptır. Ormandan hasatı az enerji gerektirir. Ahşap temelli yarı tamamlamış ya da tamamlanmış ürünlerse az enerji harcar. Ahşap, ürüne dönüşüm sürecinde de çok fazla enerji harcayan bir hammadde değildir.

 

Kabaca testereden geçen ahşabın üretiminde, çelik, beton ve aliminyumdan çok daha az fosil yakıt kullanılır. Ahşabın üretimi 1.5 MJ/kg enerji gerektirirken, aliminyum 435 MJ/kg fosil yakıt harcar. Bir çok diğer formunda da ahşap genellikle çok daha az enerji kullanır. Bir kilogram çelik üretmek için tüketilen enerji, kabaca 9,8 kilowatt-saattir.

 

 1. Kullanım Aşaması: Ahşap ürünlerin çevremizde olmasının sağlığımıza faydalarından daha önce bahsetmiştik. Ayrıca ahşap ürünlerin bakım ve onarımlarının kolay olması ve daha az enerji harcanması da gömülü enerji miktarını azaltır.

 

 1. Kullanım Ömrü Sonrası: Ahşap ve ahşap bazlı ürünlerin kendilerine özgün bir kullanım sonrası değerleri vardır. Yenilenebilen ve çok yönlü bir hammaddedir. Minimum atık üretir. Bu az miktarda atık, tomruğun ve ahşap ürünlerin işlenmesi sırasında toplanır ve hemen hemen tamamı ya başka bir ürün için hammadde ya da enerji kaynağı olarak kullanılır.

 

Ahşabın ortalama kullanım süresi ürüne, kullanıldığı iklime, mekana ve daha bir çok etkene bağlı olarak değişir. İyi bakıldığı takdirde on, hatta yüz yıllarca kulanılabilir. Bu kullanım ömrü sonunda ahşap tekrardan, bakım yapılarak ya da başka bir ürüne dönüştürülerek kullanılabilir. Bunun da ötesinde kullanım ömrü dolan ahşap ürünler karbon nötr bir enerji kaynağı olarak fosil yakıtların yerine kullanılabilir.

 

Eski ahşapların kullanım alanı oldukça çeşitlidir. Öyle ki, ahşap müzik aleti yapan kimi sanatkarlar keman, piyano ve flüt yapımı için kullanılmış ahşap toplarlar. Böylece antika enstrümanlara benzer bir ses yakalayacaklardır.

 

Ahşap ve diğer hammaddeler arasında iki ana farklılık vardır:

 

 1. Ahşap, nispeten daha kısa zamanda, 25 ila 80 yıl arasında yeniden büyüyebilir ve yenilenebilir. Tuğla, beton ve çeliğin hammaddeleri ise ancak bir jeolojik zaman geçtikten sonra yenilenebilir.

 

 1. Ahşabın karakteri yaş, çevresel faktörler, nasıl bakıldığı ve kullanım tercihine göre çeşitlenir. Yer altındaki minerallerin nitelikleri ise “insan” zamanı için önemli ölçüde değişmez.

 

Kısacası ahşap yenilenebilir, geri dönüştürülebilir, çevre dostu ve estetik açıdan özgünlüğü tartışılmaz bir hammaddedir. Bilinçli bir şekilde hasat edilmiş ve yerine genç ağaçlar dikilmiş ahşaptan üretilmiş ürünler kullanmak, dünyaya bir iyilik yapmaktır.

 

Kaynakça:

 

 1. http://www.feim.org/en/wood-advantages
 2. http://makeitwood.org/benefits-of-wood/
 3. http://freshome.com/2014/01/27/timber-architecture-9-benefits-wood-based-designs/
 4. Anders, Q. N., & Bringslimark, T., (2010). Is Interior Wood Use Psychologically Beneficial? A Review Of Psychological Responses Toward Wood. Wood and Fiber Science, 42(2).
 5. Understanding The Carbon Footprint of Material Choice in Australian Housing Using Life Cycle Assessments (LCA), Forest&Wood Products Australia, fwpa.com.au
 6. Wood, Housing, Health, Humanity, Planet Ark 2015 Raporu
 7. Timber as Sustainable Material, Timber in Ecologically Sustainable Development.  http://makeitwood.org/documents/doc-692-timber-as-a-sustainable-material.pdf
 8. Tackle Climate Change, Use Wood. http://cwc.ca/wp-content/uploads/sustainability-Tackle-Climate-Change-Use-Wood.pdf
 9. Uptona, B., Minerb,,Spinneyc, M., & Heathd, L. S., (2008). The Greenhouse Gas and Energy Impacts of Using Wood Instead of Alternatives in Residential Construction in The United States, Biomas and Bioenergy, 32.
 10. Hammond, G. P., &Jones, C. I. (2008) Embodied Energy and Carbon in Construction M Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Energy, 161 (2).
DMCA.com Protection Status